Sponsors

 • De uitgave is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van:
 • Provincie Fryslân
 • Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen
 • Boelstra-Olivier Stichting
 • Juckema-Siderius Fonds
 • Gemeente Dongeradeel
 • Gemeente Ferwerderadiel
 • Gemeente het Bildt
 • Sangers van den Biezenbosfonds
 • Gemeente Dantumadiel
 • Wij & de maatschappij (Nationale-Nederlanden)
 • Gemeente Leeuwarden
 • Onderstaande organisaties hebben door kostenloze beschikbaarstelling van beeld- en archiefmateriaal aan de uitgave bijgedragen:
 • Bildts Documentatiecentrum
 • Documentatiestichting Leeuwarderadeel
 • Fries Openbaar Vervoer Museum (Waskemeer)
 • Fries Scheepvaartmuseum
 • Gemeentearchief Franekeradeel
 • Hannemahuis (Harlingen)
 • Historisch Centrum Leeuwarden
 • Historische Vereniging Noordoost Friesland
 • Leeuwarder Courant
 • Nederlands Spoorwegmuseum
 • Nederlandse Vereniging van Modelbouwers
 • Stichting Fotografie Willem Kamminga
 • Stichting NVBS Railverzamelingen
 • Stichting Stoomtram Documentatiecentrum
 • Streekarchief Noordoost Friesland
 • Tresoar
 • Uitgeverij Uquilair